Маршрутна мережа міста Калуш – ГРАФІК РУХУ МІСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Маршрутна мережа міста складається з таких маршрутів:

2015.01.31

 • № 1 «Карпатська кераміка – Вокзал»;
 • № 1А «Карпатська кераміка – Вокзал» по вул. Євшана, Литвина, Глібова;
 • № 1Б «Карпатська кераміка – Вокзал» по вул. Каракая;
 • № 2 «Карпатська кераміка – Хотінь»;
 • № 3 « РЕМ – Загір’я »;
 • № 4 «Карпатська кераміка – Долинська»;
 • № 5 «Карпатська кераміка – Загір’я»;
 • № 6 «Карпатська кераміка – Лікарня» по вул. Євшана;
 • № 6А «Карпатська кераміка – Лікарня» по пр. Лесі Українки;
 • № 7 «Центр – Шахта»;
 • № 8 «Карпатська кераміка – Височанка» по вул. Євшана;
 • № 8А «Карпатська кераміка – Височанка» по пр. Лесі Українки;
 • №8 Б «Карпатська кераміка – Височанка» по вул. Чорновола(здійснення  перевезення пасажирів по даному маршруту в прямому і зворотному напрямках розпочнеться після відновлення моста по вул.Чорновола та початку руху автотранспорту по ньому);
 • № 11А «ВПУ – Залісся» по вул. Євшана;
 • № 11Б «ВПУ – Залісся» по пр. Лесі Українки;
 • № 12  «ВПУ – Зелений Яр».

 

Графік руху автобусів від зупинки Карпатська кераміка

Р о б о ч і    д н і
ГОДИНИ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

В

 

 

И

 

 

Л

 

 

И

 

 

Н

 

 

И

 

 

№ 1 “ Карпатська кераміка – Вокзал ” ,                   № 1Б “ Карпатська кераміка – Вокзал ” по вул. Каракая
15 07 00 00 04 05 01 00 00 00 16 00 08 00 10 00 00 15
20 04 04 16 10 05 04 04 08 20 04 16 05 20 45 45
28 16 16 20 20 09 16 10 12 24 08 22 10
32 20 26 24 25 16 20 16 16 36 12 25 13
56 28 32 32 30 20 24 24 29 44 21 28 16
44 36 36 35 30 32 28 32 48 32 32 36
47 40 40 53 35 40 32 36 56 36 36 45
50 44 50 56 45 44 46 40 40 40 50
56 48 50 48 53 44 44 57
52 55 57 52 48
56 52, 56
№ 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ”,                  № 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ” (бетонка)
55 24 12 08 08 15 13 28 08 24 00 16 00 20 05 30
52 40 28 28 40 40 43 28 28 20 33 35 45
56 53 55 40 48 46
№ 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ”,  № 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ” (до вокзалу)
40 24 12 00 00 25 08 20 04 04 18 04 40 25 15 24 00
36 22 13 45 52 36 20 32 25 12
45 48 52, 56
№ 3 “ РЕМ – Загір’я  ” (від зупинки РЕМ)
02 06 10 12 40 26 08 02 18 28 15
55 57
№ 5 “ Карпатська кераміка – Загір’я  ”
55 55 52 06 17 27 35 46 08 15
№ 6 “ Карпатська кераміка –Лікарня ” по вул. Євшана
55 15 00 04 04 14 00 03 06 00 00 03 05 04 01 12 10 10
30 07 10 10 20 07 10 13 05 05 10 12 11 11 26 30
40 14 16 16 26 14 24 20 10 10 15 19 19 20 40 50
50 21 22 23 32 23 32 34 16 15 20 26 28 30 55
29 28 30 38 33 38 41 23 20 25 32 39 43
36 34 37 46 45 42 48 30 26 30 40 49 57
46 40 44 54 49 52 55 39 33 35 47
52 46 51 56 59 45 40 40 54
58 58 58 51 55 46, 52 59

 

ГОДИНИ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 

 

Х

 

 

В

 

 

И

 

 

Л

 

 

И

 

 

Н

 

 

И

 

 

№ 8“ Карпатська кераміка – Височанка ” по вул. Пушкіна,   № 8А “ Карпатська кераміка – Височанка ” по б- ру Незалежності
30 03 06 13 10 11 13 16 19 23 22 02 08 16 19
50 32 31 34 41 37 50 44 48 42 43 21 36 50
50 55 50 42 52
С у б о т н і     д н і
№ 1 “ Карпатська кераміка – Вокзал ”  ,             № 1Б “ Карпатська кераміка – Вокзал ” по вул. Каракая
15 08 04 04 00 05 00 08 04 05 00 03 11 05 10 02 00 02
24 08 16 04 10 08 12 08 30 20 11 17 11 20 35 20 24
48 20 20 08 15 20 16 12 45 25 18 23 17 30 42 50
56 32 24 20 20 24 20 16 50 35 29 30 31 45
36 36 24 35 32 24 28 40 35 38 42
40 40 36 40 36 28 41 45 53 46 48
48 52 44 45 40 32 47 59 59 53
52 48 55 48 40 52
52,56 56 56 56
№ 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ” ,            № 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ” (бетонка)
00 12 28 12 00 16 48 00 00 10 23 05 23 00 15
40 28 44 30 28 20 15 30 47 53
56 44 35 50
№ 3 “ РЕМ – Загір’я  ” (від зупинки РЕМ)
32 16 00 32 12 00 32 25 15
48 44
№ 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ”,           № 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ” (до вокзалу)
16 00 08 16 25 04 36 24 10 05 41
24 32 40 52 52 36 20 55
44 56 55
№ 5 “ Карпатська кераміка – Загір’я  ”
52 04 16 28 40 49 05 20
№ 6 “ Карпатська кераміка –Лікарня ” по вул. Євшана
55 15 00 04 00 12 00 04 00 04 00 08 17 07 07 07 07
30 13 12 08 20 08 12 08 12 08 23 28 36 26 26 26
45 26 20 16 28 24 20 16 22 16 35 42 52 47 47 47
36 28 24 36 32 36 24 32 24 44 54
46 36 32 44 40 44 32 46 32 54
56 44 40 52 48 52 40 52 40
48,56 56 48,56 57
№ 8“ Карпатська кераміка – Височанка ” по вул. Пушкіна,   № 8А “ Карпатська кераміка – Височанка ” по б-ру Незалежності
53 06 08 20 23 12 00 20 18 19 18 10 14 15 15
31 24 36 48 43 55 45 43 42 48 35 45 41 57
48 59 59 57

 

Н е д і л ь н і   та   с в я т к о в і   д н і
ГОДИНИ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 

 

Х

 

 

В

 

 

И

 

 

Л

 

 

И

 

 

Н

 

 

И

 

 

№ 1 “ Карпатська кераміка – Вокзал ”
20 10 03 15 11 06 03 06 17 00 03 15 03 03 10 25 08
40 19 27 23 19 23 11 13 24 07 11 23 13 14 30 45 55
37 36 39 27 47 19 27 39 21 35 31 23 26 52
51 47 35 55 28 34 46 28 43 47 53 39
55 59 56 37 41 50 52
44 48 53
59 55 57
№ 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ”
00 18 31 03 15 51 20 03 14 27 39 33 53 10
28 43 39 32 43 59
№ 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ”,           № 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ” (до вокзалу)
11 07 45 31 10 35 19 07 43
55 53 55
№ 5 “ Карпатська кераміка – Загір’я  ”
45 55 05 15 21 31 41 59
№ 6 “ Карпатська кераміка –Лікарня ” по вул. Євшана
05 00 00 09 05 00 09 19 01 11 07 03 13 21 15 15 25
35 15 12 22 19 14 23 33 29 25 35 17 27 40 30 40
30 25 35 32 28 37 47 43 39 48 45 59 50
45 40 50 41 51 57 53 58
55
№ 8“ Карпатська кераміка – Височанка ” по вул. Пушкіна,   № 8А “ Карпатська кераміка – Височанка ”                              по б- ру Незалежності
38 18 16 14 15 16 00 07 16 16 22 07 10 07
46 42 37 48 45 25 36 46 44 50 49 48 42
53 58 58
Р о б о ч і , с у б о т н і   д н і , з а   в и н я т к о м  р е л і г і й н и х    с в я т
№ 11А“ ВПУ – Залісся ” по вул. Євшана ,  № 11Б“ ВПУ – Залісся ” по проспекту  Лесі Українки 
00 30 45 55 00 10 45 00
Р о б о ч і , с у б о т н і   д н і , к р і м  п о н е д і л к а  (з а   в и н я т к о м  р е л і г і й н и х    с в я т)
№ 12 “ ВПУ – Зелений Яр ”  № 12 “ ВПУ – Зелений Яр ” з 1 вересня по 31 жовтня
30 30 30 00

А В Т О Б У С Н А    З У П И Н К А    “ В О К З А Л ”

Г р а ф і к    р у х у    а в т о б у с і в

ГОДИНИ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Х

 

В

 

И

 

Л

 

И

 

Н

 

И

Р о б о ч і    д н і
45 29 02 05 02 02 07 07 02 08 02 06 02 02 02 31 25 00 00
50 14 09 06 07 15 12 06 15 06 10 06 14 07 50 45 15
54 18 13 10 12 18 17 10 19 10 18 10 18 12 30
22 18 14 22 23 22 14 22 14 22 14 22 19
26 22 22 27 27 26 22 26 18 26 18 27 32
38 26 26 32 32 30 26 30 26 30 26 32 42
42 34 35 42 37 38 32 34 38 34 30 36 47
46 38 38 47 42 42 38 38 42 40 34 40
50 44 42 52 47 46 42 42 46 43 38 58
58 48 46 57 52 54 46 51 54 47 44
54 54 57 50 54 58 54 47
58 58 54 58 58 50
58 54
58

Чорний колір цифр – графік руху автобусів по вул. Грушевського (№1, № 4);

  Синій колір цифр – графік руху автобусів по вул. Каракая (№ 1Б);

  Зелений колір цифр – графік руху автобусів по вул. Євшана та Литвина (№ 1А)

ГОДИНИ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 

 

 

 

 

Х

 

В

 

И

 

Л

 

И

 

Н

 

И

С у б о т н і   д н і
45 30 10 02 02 02 02 02 02 03 07 02 03 00 05 07 21 03 11
38 18 06 14 06 07 10 14 09 12 07 15 08 15 24 41 23
46 22 10 18 10 17 14 18 14 17 17 21 21 32 57 45
26 14 22 14 22 18 26 18 22 25 33 27 42
30 26 26 18 26 30 30 27 27 33 39 33 52
42 30 30 27 30 34 34 32 42 40 45 40
46 34 38 32 42 38 38 42 47 51 52 53
54 38 42 37 46 42 46 52 57 57
58 42 46 42 54 46 50
46 58 47 58 50 58
54 57 54
58 58
Н е д і л ь н і   т а   с в я т к о в і   д н і
42 02 17 13 01 07 09 06 03 01 12 05 09 05 10 18 10 30
32 25 21 09 18 17 21 10 08 19 14 17 15 32 47 35
41 33 29 17 30 25 28 17 15 25 29 25 25 52
50 49 37 33 45 33 35 32 22 33 37 35 36
59 58 45 41 53 41 49 39 29 41 45 45 48
48 50 56 46 43 57 53
57 59 50
57

А В Т О Б У С Н А    З У П И Н К А    “ Х О Т І Н Ь ”

Г р а ф і к    р у х у    а в т о б у с і в

ГОДИНИ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Х

 

В

 

И

 

Л

 

И

 

Н

 

И

Р о б о ч і    д н і
30 04 20 06 06 15 18 04 20 02 06 08 26 13 08 00
25 46 36 55 49 31 46 36 36 18 38 54 41 28 22
50 48 52 57
С у б о т н і   д н і
35 22 04 06 36 08 12 27 37 11 08 02 30 40 55
50 36 20 50 23 38 53 50 26 22 58
52 56 41
Н е д і л ь н і   т а   с в я т к о в і   д н і 38
38 04 19 09 51 17 27 40 08 19 05 17 09 28 43
56 38 58 52 35

А В Т О Б У С Н А    З У П И Н К А    “ Л І К А Р Н Я ”

Г р а ф і к    р у х у    а в т о б у с і в

ГОДИНИ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Х

 

В

 

И

 

Л

 

И

 

Н

 

И

       Р о б о ч і    д н і
25 01 03 03 05 01 08 06 09 05 01 00 01 03 05 01 05
40 15 09 09 12 07 17 13 16 15 08 05 07 14 18 15 25
25 21 15 19 13 24 20 23 20 15 10 15 24 32 30 45
35 27 21 26 21 31 27 30 26 30 15 22 36 47 45
42 33 33 33 29 38 34 35 33 38 21 28 46
49 39 39 49 35 45 41 40 40 45 27 34 55
56 45 45 55 42 59 48 45 45 50 40 39
51 51 49 55 51 50 55 47 46
57 58 58 58 55 54 54

Чорний колір цифр – графік руху автобусів по вул. Євшана;

Синій колір цифр – графік руху автобусів по проспекту  Лесі Українки;

 

 

 

ГОДИНИ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

 

Х

 

В

 

И

 

Л

 

И

 

Н

 

И

С у б о т н і    д н і 
30 05 01 03 07 03 07 11 07 07 07 10 03 11 01 01 01
50 20 11 11 15 11 15 19 15 21 15 19 17 27 22 22 22
35 21 19 23 19 23 27 23 27 32 29 29 42 42 42
48 31 35 31 27 31 35 31 35 43 52 42
39 43 47 35 39 43 39 43 59
47 51 55 43 47 51 47 50
55 59 59 55 59 55 59
Н е д і л ь н і   та   с в я т к о в і   д н і
40 10 05 00 10 07 03 12 08 04 00 10 20 02 15 05 15
35 20 15 25 35 16 26 22 18 14 23 33 34 50 25 59
50 35 30 40 49 44 54 36 32 28 38 48 56 50
47 44 54 58 46 42 52
57


А В Т О Б У С Н А    З У П И Н К А   
“ В И С О Ч А Н К А ”

Г р а ф і к    р у х у    а в т о б у с і в

ГОДИНИ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 

Х

 

В

 

И

 

Л

 

И

 

Н

 

И

       Р о б о ч і    д н і
30 00 02 01 04 09 12 20 15 15 12 12 09 05 20
20 25 25  40 40 43 50 55 50 25 37 43 22 50
35 40 43 50 50 51
С у б о т н і   д н і
28 06 23 11 23 12 30 15 13 12 25 05 13 15
41 43 55 34 47 30 50 55 50 34 45 25 45 45
59 58 50 45
Н е д і л ь н і   та  с в я т к о в і   д н і
13 14 10 07 06 12 00 11 16 14 20 19 15 15
48 45 44 48 50 35 37 30 30 30 40 40 37
50 50 50

 

Чорний колір цифр – графік руху автобусів по вул. Євшана;

Синій колір цифр – графік руху автобусів по проспекту  Лесі Українки;

1 thought on “Маршрутна мережа міста Калуш – ГРАФІК РУХУ МІСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ”

Залишити відповідь

Зайти з допомогою: