Формування бренда Калуша – шлях підвищення його привабливості для туризму

Брендинг міста Калуша – життєво необхідна умова успішного розвитку територіальної громади. У сучасному суспільстві брендинг потрібен кожному місту, яке зацікавлене в розвитку туристичної індустрії. Маловідомі й недостатньо привабливі для туристів міста, що хочуть стати туристичними центрами, повинні проводити активну політику щодо формування та просування своїх брендів.

Його мета – формування та просування конкурентоспроможного Калуша в різних галузях діяльності, підвищення рівня «впізнавання» міста його цільовими групами: туристами, підприємцями, новими жителями.

Форма і колір логотипу навіяні як силуетом міста, так і архітектурними елементами, кольорами місцевої вишивки та класичним гербом міста

Вдалий брендинг допоможе яскравіше продемонструвати переваги саме нашого міста. Дозволить вдало конкурувати за інвестиції, фахові, економічні, культурні, туристичні потоки й сприятиме формуванню позитивного іміджу міста. Він підвищить рівень самооцінки місцевих жителів, роблячи їх проживання комфортнішим. Якщо громада не має свого бренду, якщо місто не має бренду, якщо цей бренд непозитивний, не креативний це означає, що дана громада зникне з території життєдіяльності країни.